سمپاشی گروپ

سمپاشی گروپ - صفحه 259 از 259 - کشاورزی ایران

آخرین مطالب

- بار
برداشت ۱۰۰۰ تن حبوبات در سطح اراضی شهرستان ایوان

برداشت ۱۰۰۰ تن حبوبات در سطح اراضی شهرستان ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سرتنگی گفت: بیش از یک هزار تن حبوبات در سطح اراضی شهرستان ایوان توسط کشاورزان برداشت شده است. وی اظهار کرد: در سال گذشته در شهرستان ایوان ۷۰۰ هکتار نخود در سطح اراضی شهرستان ایوان کشت شد که عملکرد آن در هر هکتار ۸۰۰ کیلو در هر هکتار بوده است اما امسال در سطح اراضی شهرستان این مقدار به ۵۵۰ هکتار کاهش پیدا کرد که عملکرد آن در هر هکتار ۷۰۰ […]